• Kakitangan Kerajaan berjawatan tetap
  • Telah berkhidmat sekurang-kurang 1 tahun
  • Telah disahkan dalam jawatan
  • Borang permohonan dikemukakan 6 bulan sebelum bersara/tamat perkhidmatan
  • Bukan seorang bangkrap @ siberhutang hukuman @ pemakan gaji tidak berkemampuan @ sedang dalam tindakan tatatertib