• Kakitangan Kerajaan berjawatan tetap


  • Telah berkhidmat sekurang-kurang 1 tahun


  • Telah disahkan dalam jawatan


  • Borang permohonan dikemukakan 6 bulan sebelum bersara/tamat perkhidmatan


  • Bukan seorang bangkrap @ siberhutang hukuman @ pemakan gaji tidak berkemampuan @ sedang dalam tindakan tatatertib